Lokalita

Lokalita Rezidence Severní se nachází v těsném sousedství Boreckých rybníků, a přilehlá krajina zde má podobu lesoparku – lužního lesa, kterým prochází Naučná stezka Borecké rybníky.

Projekt Rezidence Severní je novostavba dvou samostatně stojících bytových domů. Domy jsou pětipodlažní, s bezbariérovým přístupem a leží u místní komunikace. U objektů je počítáno s vybudováním celkem 60 parkovacích stání pro osobní automobily.

Město bylo založeno počátkem 13. stol. Slavkem z rodu Hrabišiců na suchém místě mezi bažinami říčky Bystřice, pův. název Slavkův Ostrov zachován v německém Schlackenwerth, prvně zmíněno r. 1207, městská práva od r. 1331. Významná barokní éra vévodů sasko-lauenburských po r. 1625. V letech 1873-1948 výroba porcelánu, po r. 1945 těžba uranu, do r. 2004 tradiční výroba trolejbusů. Od r. 1992 městská památková zóna. Nejstarší stavbou románský hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího z r. 1226, gotický kostel sv. Michaela archanděla z konce 13. stol. přestavěn renesančně a barokně. Zámek tvoří komplex budov, pův. renes. zámek Šliků z počátku 16. stol. vyhořel r. 1691 a upraven na vedlejší budovu, před ním barokní zámek lauenburský z let 1685-1690 a Palác princů markrabat bádenských z let 1693-1696. Zámecký park ze 17. stol., pův. barokní zahrada, od 19. stol. anglický s unikátní Bílou bránou z r. 1690. Letohrádek z let 1673-1679, nyní Galerie umění. Po r. 1666 založen klášterní, tzv. Posvátný okrsek, k němuž patří zejména barokní kolej piaristů z let 1666-1674 s kostelem Zvěstování Panny Marie, kaple sv. Floriána z r. 1693, kaple Panny Marie Einsiedlnské z r. 1710 a kaple sv. Kříže (též sv. Anny), pův. rodinná hrobka sasko-lauenburská. Zámecké a klášterní stavby nákladně opraveny a zpřístupněny r. 2007. Na náměstí mariánský sloup z r. 1685 a pův. renes. radnice z r. 1567, nyní v novogotické podobě. Mezi památky patří již také stavby tzv. socialistického realismu, zejména monumentální Palác kultury z let 1954-1955. Jižně od města na návrší v býv. oboře zbytky loveckého zámečku Ludvíka Bádenského z r. 1738, nyní i na mapách označované jen jako Zřícenina.

Kompletní občanská vybavenost

Město Ostrov nabízí veškerou občanskou vybavenost potřebnou pro každodenní život. Projekt se nachází v bezprostřední blízkosti školy, školky a nákupního střediska Tesco. Dále pak nabízí širokou škálu sportovních aktivit, od koupaliště s beachvolejbalovým hřištěm, tenisovými kurty, skateparkem, fotbalovým hřištěm, až po zimní krytý stadión.

V Rezidenci Severní se snoubí moderní pojetí bydlení v propojení s dotekem přírody.

Její poloha, výborná dopravní obslužnost a okolní příroda láká klienty všech věkových skupin. Rezidence Severní je lokalitou, z níž se vám nebude chtít odcházet, lokalitou, jež si zamilujete a strávíte zde plnohodnotný život.

Výborná dopravní obslužnost

Město Ostrov nabízí výbornou dopravní obslužnost. Město provozuje vlastní MHD, kterým se dostanete na autobusové i vlakové nádraží.

20 minut

BUS - Karlovy Vary

12 minut

AUTO - Karlovy Vary

12 minut

BUS - Jáchymov

Sport, kultura a relaxace

Kultura

Na Mírovém náměstí v nové části města se nachází Dům kultury, stavba z 50. let kopírujících tehdejší sovětskou architekturu, tzv. Sorela. Uvnitř jsou k dispozici dva kinosály a společenský sál. Budova je každoročně dějištěm Dětského filmového festivalu Oty Hofmana a každý lichý rok také dějištěm mezinárodního divadelního festivalu mládeže Soukání. Ve městě ZUŠ Ostrov a vysílá TV Ostrov. Na Starém náměstí se nachází historická stavba radnice, ve kterém se pořádají výstavy uměleckých děl a hudební produkce klasické hudby.

Sport a relaxace

Město Ostrov leží na úpatí Krušných hor, kde se soustřeďuje velké množství sportovních vyžití, od cykloturistiky, zimních sportů (lyžování a běžkování), až po lázeňské relaxační a zdravotní pobyty. V nedalekém okolí se nachází mnoho vyhlášených golfových resortů.